Welcome to official site of Izhevsk State Technical University

Admission office info@izhstu.ru
Whatsapp +7(985)212-3908

Welcome to Official website of Izhevsk State Technical University

<

Volleyball club “IzhSTU-Dynamo” in the championship of Russia on volleyball

Volleyball club “IzhSTU-Dynamo” in the championship of Russia on volleyball

C 20 to December 25 in Izhevsk held the third round of the Russian championship in volleyball in 2017 (major league “B”, “East” zone).

Volleyball Club Lineups participating teams:

“IzhSTU-Dynamo” (Izhevsk)

“YUKIOR” (Khanty-Mansiysk)

Dynamo-Vyatka (Kirov)

“ASA” (Nizhny Novgorod)

“MMK-University” (Magnitogorsk)

“Tyumen” (Tyumen)

Games will be held in the gym of the third academic IzhSTU body.

Come cheer for our team – “IzhSTU-Dynamo”!

Admission is open now!

Pay attention! Admission in Izhevsk State Technical University is open right now! Feel application form and make application online!

Email: info@izhstu.ru

Phone: +7(985)212-3908

Apply now
© 2020 Izhevsk State Technical University